Home    |    Contact    |    Route    |    Vacatures    |        |      
Lifestyle center Ice Center Skating Club Leisure World Skeeler Dome Leisure World Shop

Disclaimer

Leisure World heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Leisure World zijn verontschuldigingen aanbiedt. Leisure World geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Leisure World is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Leisure World, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Leisure World. Leisure World is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Leisure World wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Leisure World die informatie verschaffen aan Leisure World, gaan ermee akkoord dat Leisure World onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Leisure World zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Leisure World) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.


Lifestyle Center Ice Center Verenigingen Skeeler Dome BikeStore & Schaats Shop

Home Contact Route Vacatures Volg ons op twitter Like ons op Facebook