Home    |    Contact    |    Route    |    Vacatures    |        |      
Lifestyle center Ice Center Skating Club Leisure World Skeeler Dome Leisure World Shop

Marathon schaatsen

De wedstrijdgerichte marathontraining geschiedt onder begeleiding van professionele trainers. De trainingen vinden plaats op de trainingsuren dinsdagavond en/of donderdagavond 18.15 uur tot 19.25 uur.

Aanmelden kan onder de volgende voorwaarden:

 • U wordt lid van de Leisure World Skating Club en bent jaarlijks een contributie verschuldigd.
 • Bij aanvang van het seizoen koopt u een trainingskaart. De kosten zijn afhankelijk van het aantal trainingsmomenten en vindt u in onderstaande tabel.
 • U rijdt in de teamkleding van de Leisure World Skating Club. Deze koopt u aan in de Leisure World Shop tegen een aantrekkelijke ledenprijs.
 • Bij inschrijving verleent u een machtiging voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie alsmede de kosten van de licentie indien van toepassing.
 • Uw trainingspas dient bij de informatiebalie contant of middels pin afgerekend te worden. Bij het afhalen van de pas dient u tevens uw kleding in de shop af te rekenen.
 • Inschrijving kan geschieden via onderstaand contactformulier.

Momenteel is Leisure World Ice Center gesloten. Leisure World Ice Center is weer open vanaf
medio september 2015

Kort voor de opening van het nieuwe schaatsseizoen vindt u hier actuele informatie.

Voorwaarden:

 • Leden van de vereniging kunnen uitsluitend trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas.
 • De lidmaatschapspas ten behoeve van trainingen is uitsluitend geldig op de trainingsavond zoals bij aanvang van het seizoen is afgesproken en kan niet op andere trainingsuren of recreatieve uren gebruikt worden.
 • De pas dient eenmalig aangeschaft te worden voor € 10,00 en is persoonsgebonden.
 • Voor bestaande leden (in het bezit van de huidige pas) kan de pas opgewaardeerd worden tegen een vergoeding van € 2,50. Indien er een tweede of derde pas aangekocht dient te worden bedraagt dit telkens € 2,50.
 • Abonnementen kunnen tussentijds niet aangepast of beëindigd worden.
 • Bij verlies van de lidmaatschapspas dient een nieuwe pas aangekocht te worden voor € 10,00.
 • Voor ouders/begeleiders kan er een stempelkaart aangekocht worden ad. € 10,00. Hiermee heeft één ouder cq. begeleider tijdens het trainingsuur de gelegenheid het kind te helpen bij het aan- en/of uittrekken van de schaatsen. Of kan er gebruik worden gemaakt van het bezoekerskaartje van € 2,50 inclusief een kop koffie of thee in ons restaurant.

Inschrijfformulier trainingen Marathon schaatsen

*

*

*

Man      Vrouw

*

*

*

Betaling:
Betaling dient te geschieden middels pin of contante betaling bij het afhalen van uw pas aan de balie bij de Kunstijsbaan Leisure World Ice Center.