Home    |    Contact    |    Route    |    Vacatures    |        |      
Lifestyle center Ice Center Skating Club Leisure World Skeeler Dome Leisure World Shop

Contributie

De Leisure World Skating Club rekent voor al haar leden een basiscontributie. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd en discipline. Hieronder vindt u een kosten overzicht:

Tarieven Lidmaatschap Skating Club
Basis contributie t/m 16 jaar:€ 55,- (lange baan/marathon schaatsen)
Basis contributie vanaf 17 jaar:€ 75,- (lange baan/marathon schaatsen)
Basis contributie kunstschaatsen: € 45,-

De basis contributie is een jaarlijks bedrag. Deze kosten worden in april automatisch van uw rekening geïncasseerd.

De basis contributie is inclusief deelname aan lange baanwedstrijden verreden op Leisure World Ice Center. Aan de trainingen op het ijs, de zomeractiviteiten en het skeeleren zijn extra kosten verbonden.

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit schriftelijk voor 1 maart te doen bij de ledenadministratie voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Indien uw opzegging na 1 maart is ontvangen wordt de basiscontributie voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht.

> Lid worden

Voorwaarden:

  • Leden van de vereniging kunnen uitsluitend trainen indien zij in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas.
  • De lidmaatschapspas ten behoeve van trainingen is uitsluitend geldig op de trainingsavond/morgen zoals bij aanvang van het seizoen is afgesproken en kan niet op andere trainingsuren of recreatieve uren gebruikt worden.
  • De pas dient eenmalig aangeschaft te worden voor € 10,00 en is persoonsgebonden.
  • Voor bestaande leden (in het bezit van de huidige pas) kan de pas opgewaardeerd worden tegen een vergoeding van € 2,50. Indien er een tweede of derde pas aangekocht dient te worden bedraagt dit telkens € 2,50.
  • Tijdens de reguliere kerstvakantie is er geen trainingsijs beschikbaar.
  • Abonnementen kunnen tussentijds niet aangepast of beëindigd worden.
  • Bij verlies van de lidmaatschapspas dient een nieuwe pas aangekocht te worden voor € 10,00.
  • Voor ouders/begeleiders kan er een stempelkaart aangekocht worden ad. € 10,00. Hiermee heeft één ouder cq. begeleider tijdens het trainingsuur de gelegenheid het kind te helpen bij het aan- en/of uittrekken van de schaatsen. Of kan er gebruik worden gemaakt van het bezoekerskaartje van € 2,50 inclusief een kop koffie of thee in ons restaurant.

Lifestyle Center Ice Center Verenigingen Skeeler Dome BikeStore & Schaats Shop

Home Contact Route Vacatures Volg ons op twitter Like ons op Facebook