Inschrijfformulier LWSC Schaatstraining Seizoen 2018/2019

KeuzeDisciplineTijdstipCategorie1x per week2x per week3x per weekAvond
1Langebaan18:15 / 19:25 uurPupillen
4 t/m 12 jaar
n.v.t.€ 215,00€ 290,00Maandag
Donderdag
*Vrijdag (uitsluitend bij 3e training)
2Langebaan18:15 / 19:25 uurJunioren C, B
13 t/m 16 jaar
n.v.t.€ 285,00€ 355,00Maandag
Donderdag
*Vrijdag (uitsluitend bij 3e training)
3Langebaan18:15 / 19:25 uurJunioren An.v.t.€ 382,50€ 447,50Maandag
Donderdag
*Vrijdag (uitsluitend bij 3e training)
4Langebaan18:15 / 19:25 uur(Neo)+Senioren€ 242,50€ 382,50€ 447,50Maandag
Donderdag
Vrijdag
5Marathon18:15 / 19:25 uurJunioren C, B
13 t/m 16 jaar
€ 177,50€ 285,00n.v.t.Maandag
Donderdag
6Marathon18:15 / 19:25 uurJunioren A
>17 jaar & Volw.
€ 242,50€ 382,50n.v.t.Maandag
Donderdag

* Wilt u trainen op Leisure World? Dan is lid worden van de Stichting Skating Promotion verplicht. Kosten € 60,00 voor Pupillen t/m 16 jaar € 60,00, € 80,00 voor leden >17 jaar en ouder.
** De verplichte lidmaatschapspas bedraagt eenmalig € 10,00 (voor bestaande leden mits bestaande pas in bezit € 2,50).
Een KNSB licentie is verplicht voor alle leden in verband met de verzekering bij ongevallen.
De licentie bij de KNSB kunt u aanvragen http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Deelname aan de wedstrijden kan uitsluitend met een geldige KNSB licentie en een trainingskaart bij Leisure World Ice Center.

Hierbij bevestig ik mijn aanmelding voor het trainen op Leisure World, seizoen 2018/2019.
Na aanmelding bij ledenadministratie is het niet meer mogelijk om uw aanmelding aan te passen.
U kunt uw aanmelding binnen 8 dagen na versturen annuleren. Hierna zijn de kosten voor eigen rekening.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met en geeft u toestemming aan Stichting Skating Promotion om de contributie en overige kosten met betrekking tot zomertraining van uw rekening af te schrijven.

Het lidmaatschap bij de Stichting Skating Promotion loopt van 1 april 2018 tot/met 31 maart 2019. Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de einddatum van de overeenkomst, dus voor 1 maart 2019.

Let op!

 • Lessen gaan door bij voldoende aanmeldingen en wijzigingen voorbehouden.
 • Training start vanaf 22 september 2018, aanvang 18.15 tot 19.25 uur..
 • Trainingen in alle vakanties gaan gewoon door, met uitzondering van feestdagen.
 • Het is niet mogelijk een gemiste training in te halen.
 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte tegoeden.
 • De pas geeft geen toegang op de recreatieve uren en is uitsluitend geldig tijdens de trainingsuren.
 • Leisure World kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leisure World en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier heeft verstrekt. Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Leisure World verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inschrijfformulier Kunstrijvereniging Leisure World Seizoen 2018/2019

Geeft zich hierbij op als lid/donateur van de Stichting Kunstrijden Flevoland.

De ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de huisregels en voorwaarden en verklaart door middel van het ondertekenen van dit formulier hiermee akkoord te gaan.

Indien er geen specifieke opgaven gedaan worden, verklaart het lid in een goede gezondheid te verkeren en geen beperkingen denkt te ondervinden om de sportinstructies te beoefenen en verklaart hierbij tevens dat de sport geheel voor eigen risico is.

Leisure World kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leisure World en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier heeft verstrekt. Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Leisure World verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inschrijfformulieren training Kunstrijden Seizoen 2018/2019

KeuzeOnderdelenPrijs 1x per week (dinsdag)Prijs 2x per week
VerplichtBasis Contributie inclusief clubpas (inclusief de door de club georganiseerde festiviteiten)€ 45,00
1Trainingsavond: 4 t/m 12 jaar€ 267,50n.v.t.
2Trainingsavond:13 t/m 16 jaar€ 305,00n.v.t.
3Trainingsavond: 17 jaar en ouder€ 360,00n.v.t.

 • Kosten voor het kunstschaatsen dienen middels pin worden voldaan bij het afhalen van de pas.
 • Lessen worden uitsluitend gegeven op kunstschaatsen.
 • Trainingen in alle vakanties gaan gewoon door, met uitzondering van de feestdagen.
 • Het is niet mogelijk een gemiste training in te halen.
 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte tegoeden.
 • De pas geeft geen toegang op de recreatieve uren en is uitsluitend geldig tijdens de trainingsuren.

Inschrijfformulier Leisure World Skating Club zomerseizoen 2018

KeuzeTijdstipMaandagDinsdagavondWoensdagmiddag WoensdagavondDonderdagKosten per maandAantal trainingen
12x
23x
32x
43x
53x
64x

 • Afhankelijk van het niveau zullen wij u indelen op een tijdstip.
 • Te voldoen middels een automatisch incasso van onderstaand rekeningnummer.
 • Wielrennen zodra de weersomstandigheden dit toelaten.
 • Groepen op maandag- en donderdagavond in te delen door de trainer.
 • Woensdagavond The Box is uitsluitend toegankelijk voor de leden die kiezen voor 4 trainingen.

Core Stability en fysieke krachttraining

Met Core Stability training train je je rompspieren, zodat je die zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om buik- en bilspieren, maar om je gehele romp. Je ontwikkelt meer functionele kracht en een betere coördinatie. Hierbij hoort ook het verbeteren van je lenigheid, schaatshouding etc.

Met een specifieke groep die op elkaar afgestemd is willen wij op maandag- en woensdagavond trainen in The Box (op 2 tijdstippen). Bij de groepsindeling zal uitsluitend gekeken worden of het niveau bij elkaar past. We kunnen bij het samenstellen van de groepen geen rekening houden met vriendjes/vriendinnetjes of broertjes of zusjes.

Lidmaatschap?

Om deel te mogen nemen aan de trainingen is een lidmaatschap bij de Stichting Skating Promotion verplicht.

De basis contributie voor pupillen en junioren tot en met 16 jaar bedraagt € 60,00 en voor volwassenen vanaf 17 jaar € 80,00.

Clubkleding?

Tijdens de training en wedstrijden is het verplicht te trainen in teamkleding. De kleding wordt tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld aan haar leden en is af te halen in de shop/Bike Store.

Reglement en Voorwaarden:

 • Het dragen van een valhelm,pols en kniebescherming(skeeleren) is verplicht;
 • Leden dienen met goed en deugdelijk materiaal deel te nemen aan de training;
 • Materiaal ter beschikking gesteld door de vereniging zal door de huurder/gebruiker goed onderhouden worden;
 • Langzame rijders rijden rechts op de piste;
 • Trainingen zijn op eigen risico. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na de training;
 • Het bestuur is niet aansprakelijk in geval van diefstal of verlies van eigendommen;
 • Alleen aan de rechterkant van de buitenbaan mag worden stilgestaan (skeeleren);
 • Uitrijden zoveel mogelijk aan de buitenkant van de rechterbaan met niet meer dan

2 personen naast elkaar (skeeleren);

 • Bij het oprijden van de baan de rijders niet storen(skeeleren);
 • Negatief gedrag ten opzichte van elkaar wordt niet getolereerd;
 • Reizen in het kader van door vereniging georganiseerde toernooien, wedstrijden of ander activiteiten, of waarin verenigingsverband wordt deelgenomen, geschieden geheel op eigen risico;
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover twijfel bestaat beslist het bestuur;
 • Weersomstandigheden kunnen tot afgelasting leiden. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie;
 • In de zomerperiode zal gedurende de bouwvakvakantie geen training worden gegeven. Er wordt in deze periode geen restitutie verleend van betaalde contributie. U krijgt nader bericht over de zomervakantie.

Hierbij bevestig ik mijn aanmelding bij de Leisure World Skating Club.
Na aanmelding bij ledenadministratie is het niet meer mogelijk om uw aanmelding aan te passen.
U kunt uw aanmelding 8 dagen na versturen annuleren. Hierna zijn de kosten voor eigen rekening.

Huisregels

 • Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels.
 • Contributie dient altijd te zijn voldaan, anders geen toegang.
 • Bij ieder bezoek aan het Ice Center dient u uw lidmaatschapspas te gebruiken, anders geen toegang.
 • De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en het bestuur is gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen.
 • Abonnementen kunnen tussentijds niet gewijzigd of beëindigd worden.
 • Bij verlies van de clubpas dient een nieuwe pas gekocht te worden tegen de geldende tarieven ( €10,00).
 • Het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan tijdens trainingen.
 • Correspondentie of overleg gaat uitsluitend via de ledenadministratie.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal en niet voor ongevallen/letsel.
 • LWSC houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname trainingen te annuleren.
 • Gebruik van stimulerende middelen zijn niet toegestaan.
 • Leisure World alsmede haar bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde personen de toegang tot de club te weigeren zonder opgaaf van redenen of het lidmaatschap eenzijdig op te zeggen of personen te royeren.
 • Leisure World kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leisure World en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt. Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Leisure World verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.