* Wilt u trainen op Leisure World? Dan is lid worden van de Stichting Skating Promotion verplicht. Kosten € 60,00 voor Pupillen t/m 16 jaar € 60,00, € 80,00 voor leden >17 jaar en ouder.
** De verplichte lidmaatschapspas bedraagt eenmalig € 10,00 (voor bestaande leden mits bestaande pas in bezit € 2,50).
Een KNSB licentie is verplicht voor alle leden in verband met de verzekering bij ongevallen.
De licentie bij de KNSB kunt u aanvragen http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Deelname aan de wedstrijden kan uitsluitend met een geldige KNSB licentie en een trainingskaart bij Leisure World Ice Center.

Het lidmaatschap bij de Stichting Skating Promotion loopt van 1 april tot/met 31 maart.  Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de einddatum van de overeenkomst.

Let op!

 • Lessen gaan door bij voldoende aanmeldingen en wijzigingen voorbehouden.
 • Trainingen in alle vakanties gaan gewoon door, met uitzondering van feestdagen.
 • Het is niet mogelijk een gemiste training in te halen.
 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte tegoeden.
 • De pas geeft geen toegang op de recreatieve uren en is uitsluitend geldig tijdens de trainingsuren.
 • Leisure World kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leisure World en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier heeft verstrekt. Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Leisure World verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Huisregels

 • Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels.
 • Contributie dient altijd te zijn voldaan, anders geen toegang.
 • Bij ieder bezoek aan het Ice Center dient u uw lidmaatschapspas te gebruiken, anders geen toegang.
 • De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en het bestuur is gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen.
 • Abonnementen kunnen tussentijds niet gewijzigd of beëindigd worden.
 • Bij verlies van de clubpas dient een nieuwe pas gekocht te worden tegen de geldende tarieven ( €10,00).
 • Het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan tijdens trainingen.
 • Correspondentie of overleg gaat uitsluitend via de ledenadministratie.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal en niet voor ongevallen/letsel.
 • LWSC houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname trainingen te annuleren.
 • Gebruik van stimulerende middelen zijn niet toegestaan.
 • Leisure World alsmede haar bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde personen de toegang tot de club te weigeren zonder opgaaf van redenen of het lidmaatschap eenzijdig op te zeggen of personen te royeren.
 • Leisure World kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leisure World en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt. Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Leisure World verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.